چاپ لباسی
تیشرت چاپی سمبل ماه دی
چاپ لباس در انواع زنانه، مردانه و بچه گانه، چاپ تیشرت هدیه ، چاپ تیشرت تولد هماهنگ با تم تولد . انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین دی ماه:
سمبل ماه دی حیوان بز است و عنصر وجودشان خاک .گل محبوبشان، گل ماگنولی میباشد . متولدین ماه دی معروف به “با آرمان تجربه کردن” هستند و ستاره حاکم آن ها ساترن(زحل) است . فلز وجودشان سرب و سنگ خوش یمن آن ها عقیق رنگارنگ است . رنگ محبوب متولد ماه دی ماگنولی و عدد خوش یمنشان ۸ است . متولدین ماه دی شخصیت کاردینالی دارند و “من به کار میگیرم” شعار آن هاست .


بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه مهر
چاپ لباس در طرح های مختلف، چاپ تیشرت تولد هماهنگ با تم تولد و تیشرت هدیه برای عزیزان شما. انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین مهر ماه:
سمبل ماه مهر ترازو است و عنصر وجودشان هوا .گل محبوبشان گل رز سفید میباشد. متولدین ماه مهر معروف به “با آرمان و ازدواج” هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است . فلز وجودشان مس درخشان و سنگ خوش یمن آن ها الماس و اوپال است . رنگ محبوب متولد ماه مهر بژ و قهوه ای و عدد خوش یمنشان ۶ است . متولدین ماه مهر شخصیت کاردینالی دارند و “من تعادل برقرار می کنم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه تیر
چاپ لباس در انواع مختلف، چاپ تیشرت تولد و تیشرت هدیه برای عزیزان شما. انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین تیر ماه:
سمبل ماه تیر حیوان خرچنگ است و عنصر وجودشان آب . گل محبوب آنها بنفشه و لی لی میباشد . متولدین ماه تیر معروف به تازه بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ماه است . فلز وجودشان نقره و سنگ خوش یمن آن ها مروارید است . رنگ محبوب متولدین ماه تیر رنگ های خاکستری و آبی و سبز و عدد خوش یمنشان ۲ است . متولدین ماه تیر شخصیت کاردینالی دارند و “من احساس می کنم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه آذر
چاپ لباس در انواع زنانه، مردانه و بچه گانه، چاپ تیشرت هدیه ، چاپ تیشرت تولد هماهنگ با تم تولد . انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین آذر ماه:
سمبل ماه آذر اسب با سیمای انسان است و عنصر وجودشان آتش . گل محبوبشان میخک میباشد . متولدین ماه آذر معروف به “با آرمان کسب اطلاعات” هستند و ستاره حاکم آن ها ژوپیتر (مشتری) است . فلز وجودشان قلع و سنگ خوش یمن آن ها فیروزه است . رنگ محبوب متولد ماه آذر ارغوانی و عدد خوش یمنشان ۳ است . متولدین ماه آذر شخصیت راوی دارند و “من میبینم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه شهریور

چاپ لباس در انواع مختلف، چاپ تیشرت ماه تولد هماهنگ با تم تولد و تیشرت هدیه برای عزیزان شما. انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین شهریور ماه:

سمبل ماه شهریور فرشته است و عنصر وجودشان خاک .گل فراموشم نکن، گل محبوبشان میباشد. متولدین ماه شهریور معروف به بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ولکان و مرکوری است . فلز وجودشان پلاتین و سنگ خوش یمن آن ها عقیق سبز است . رنگ محبوب متولد ماه شهریور طیف خاکستری ، سبز ، نقره ای و عدد خوش یمنشان ۵ است . متولدین ماه شهریور شخصیت راوی دارند و “من تجزیه و تحلیل می کنم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه خرداد
چاپ لباس در انواع مختلف، تیشرت ماه تولد با طرح و رنگ مورد نظر شما، تیشرت هدیه، چاپ روی تیشرت در انواع سابلیمیشن و دیجیتال.
خصوصیات متولدین خرداد ماه:
سمبل ماه خرداد دوقولوها است و عنصر وجودشان هوا. گل محبوبشان کاملیا میباشد . متولدین ماه خرداد معروف به کودک طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها مرکوری (عطارد) است . فلز وجودشان جیوه و سنگ خوش یمن آن ها زمرد کبود است . رنگ محبوب متولد ماه خرداد زرد ، سبز ، آبی و عدد خوش یمنشان ۵ میباشد . متولدین ماه خرداد شخصیت راوی دارند و “من فکر می کنم ” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه آبان
چاپ لباس در انواع زنانه، مردانه و بچه گانه، چاپ تیشرت تولد هماهنگ با تم تولد و تیشرت هدیه برای آنان که دوستشان دارید. انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین آبان ماه:
سمبل ماه آبان حیوان عقرب است و عنصر وجودشان آب . گل ارکیده و رازقی ، گل محبوبشان میباشد. متولدین ماه آبان معروف به “با آرمان ها” هستند و ستاره حاکم آن ها پلوتو است . فلز وجودشان آهن و سنگ خوش یمن سیلیس است . رنگ محبوب متولد ماه آبان قرمز تیره و عدد خوش یمنشان ۹ است . متولدین ماه آبان شخصیت ثابتی دارند و “من آرزو میکنم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه مرداد

چاپ لباس در انواع مختلف، چاپ تیشرت هدیه و تیشرت تولد هماهنگ با تم تولد برای عزیزان شما. انواع چاپ روی تیشرت با روش سابلیمیشن و دیجیتال. ارسال به سراسر کشور.
خصوصیات متولدین مرداد ماه:

سمبل ماه مرداد حیوان شیر است و عنصر وجودشان آتش . گل محبوبشان آفتابگردان میباشد. متولدین ماه مرداد معروف به جوان طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها خورشید است . فلز وجودشان طلا و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت زرد است . رنگ محبوب متولد ماه مرداد رنگ های غروب خورشید و عدد خوش یمنشان ۱ است . متولدین ماه مرداد شخصیت ثابتی دارند و “من اراده می کنم” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
تیشرت چاپی سمبل ماه اردیبهشت
چاپ روی تیشرت انواع طرح های مورد نظر شما، چاپ تیشرت، تیشرت ماه تولد بصورت دیجیتال و سابلیمیشن، چاپ لباس زنانه مردانه و بچه گانه. در سایز های مختلف.
خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه:
سمبل ماه اردیبهشت حیوان گاو نر است و عنصر وجودشان خاک. گل مورد علاقه آنها رز صورتی میباشد. متولدین این ماه معروف به طفل شیرخوار طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است . فلز وجودشان مس و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود است. رنگ محبوب متولد ماه اردیبهشت آبی آسمانی ، صورتی بنفش و عدد خوش یمنشان ۶ است . متولدین ماه اردیبهشت شخصیت ثابتی دارند و “همه چیز مال من است” شعار آن هاست .

بهترین چاپ لباس، بهترین چاپ تیشرت، در چاپ لباسی
 
310,000ریال
نوع آستین:

* جنسیت:

چاپ یک یا دورو:

رنگ:

* سایز:

* دریافت:

اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
  •  
    استان البرز، شهرستان کرج، ابتدای بلوار سرداران شرقی، ساختمان پرشین، واحد 12
  •  
    66 68 73 32 026
  •  
    77 66 77 99 091
  •  

کلیه حقوق این سایت محفوظ است. طراحی سایت توسط: چاپ لباسی

بالا
پایین